เปิดรับสมัครงานราชการ 22อัตรา

แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ประกาศผลสอบ.com งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ

สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ ตำแหน่งงาน กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา

มีรายละเอียดดังนี้ กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ

ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ข้อมูลthansettakij

อ่านเพิ่มเติม