เดือนพฤษภาคม มีเงินอะไรเข้าบ้าง

สำหรับในเดือนพ.ค. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายละเอียดโอนเงินมีอะไรบ้างเช็กที่นี่วันที่ 1 พ.ค.64

วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับ

ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือนหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี)

กรณีซื้อสินค้ามากกว่าวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ได้รับ ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง

ค่ารถโดยสาร วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาท

ค่าโดยสารรถ บขส.จำนวน 500 บาท

วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาท/คน/3เดือน

วันที่ 18 พ.ค.

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อเดือน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปากไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ

ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ที่ใช้เกิน

เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท

เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

มีบัตรคนจนโดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท

ด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

ข้อมูลthansettakij

อ่านเพิ่มเติม