เตรียมประกาศเคอร์ฟิว 24.00 ถึง 04.00 น.

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 3 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุม

โร ค ติ ด ต่ อ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 33/2564 ที่ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เพื่อติดตามสถานการณ์CV19 และการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัด

เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่กระCV19 ซึ่งมีการหารือในที่ประชุมและ

มีมติเตรียมออกประกาศคำสั่งจังหวัดเพิ่มเติม

โดยจะประกาศห้ามออกจากบ้านหรือเคหะสถานในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. หรือประกาศเคอร์ฟิวฯ

ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทำงานประกอบอาชีพ การเดินทาง ขนส่งหรือกรณีที่มีเหตุผลสำคัญเท่านั้น

เพื่อให้เกิดผลดีกับชุมชนและง่ายต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบ คุม โ ร ค ไม่ให้มีการกระกระจายไปมากในกว่าปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังระบุด้วยว่า ขอยืนยันว่า ไม่มีการปกปิดข้อมูลตัวเลขผู้ติด

โดยให้มีการรายงานข้อเท็จจริงอย่างเดียวทุกวัน และสั่งการให้ทุกอำเภอไปเร่งทำความเข้าใจและถือปฏิบัติ

เนื่องจากคำสั่งจังหวัดก่อนหน้านี้ ห้ามมีการดื่มสุ -ร า ยกเว้นให้เฉพาะบุคคลในครอบครัวเท่านั้น

หากเป็นบุคคลอื่นมารวมตัวกันดื่มสุ-ราในบ้านถือว่าเป็นความผิด เพราะห้ามรวมกลุ่มดื่มโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ กรณีที่มีชาวกัมพูชาพบผู้ติดCV19รวมจำนวนมากถึง 13 ราย โดยเฉพาะโรงเกลือรีสอร์ทนั้น

ได้สั่งการให้มีการเข้าไปตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะมีการปิดตลาดโรงเกลือหรือไม่

ข้อมูลmumkhao

อ่านเพิ่มเติม