ปิดตำนวน 33ปี ประกาศปิดกิจการ คนนับพันตกงาน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก “ข่าวสารชลบุรี-ระยอง” ได้เผยแพร่เอกสารของ

บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 236 หมู่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ได้ออกหนังสือประกาศแจ้งต่อพนักงานในบริษัท โดยระบุว่าหนังสือแจ้งล่วงหน้าเรื่องการเลิกจ้างเนื่องจากการปิดกิจการบริษัท

บริษัทได้เริ่มดำเนินการในปี 2531 จนถึงปีนี้ครบรอบ 33 ปีไปแล้วแต่จากเศรษฐกิจของตลาดการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี

และเนื่องจากความต้องการของตลาดลดลงและภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องทั่วโลกจึงเป็นสถานการณ์

ยากลำบากที่จะดำเนินการต่อไปได้

สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องต้นทุนสะสมของโรงงานค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยย่ำแย่ลง และด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รายล้อม บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์)

จำกัดนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจการในธุรกิจ EMS และได้ปฏิรูปโครงสร้าง

ของกิจการ เช่นการลดต้นทุนการผลิตและได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพกิจการไปแล้วแต่ก็ตกอยู่

ในสถานการณ์ที่ไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

ดังนั้นจึงได้พิจารณาตัดสินว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคตบริษัทเวิร์ลพูลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัด

จะยุติกิจการอย่างเป็นทางการณวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ดังกล่าวมาแล้ว จึงขออภัยด้วยความจริงใจต่อพนักงานทุกท่าน

ที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเวิลด์อิเล็คทริคประเทศไทยจํากัดแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด

ทุกท่านในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่จะถึงนี้ดังนั้นณที่นี้จึงแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องการเลิกจ้างไว้ล่วงหน้า

ทั้งนั้นบริษัทจะทำการชำระค่าแรงและค่าสินไหมต่างๆ ทั้งหมดอันอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ใน

กฎหมายให้กับพนักงานจนกระทั่งวันสุดท้ายของการทำงานตามเงื่อนไขในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ซึ่งจะรวมถึงค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้างคำนวณตามระยะเวลาการจ้างงานและค่าสินไหมทดแทนสำหรับวันหยุดประจำปีที่

ยังไม่ได้ถูกใช้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2554

ทั้งนี้ บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทฯที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท

Manufacturing and Sub-Contractor of Television ผลิตสินค้าประเภท AV และ PC มานานกว่า 30 ปีในประเทศไทย

ให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของ

ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลsiamtopic

อ่านเพิ่มเติม