เริ่มเที่ยงคืน ลงทะเบียนคืนเงินประกันไฟฟ้า ไม่ยุ่งยาก ทุกบ้านมีสิทธิ์ได้

กฟภ.เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน รับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า วันแรก โดยจะเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดให้ประชาชนทุกคน ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ตามมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

กรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ของวันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นวันแรก

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ PEA กำหนด

โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ”

อย่างไรก็ตาม กฟภ. จะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และ ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

ให้แก่เจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุด ซึ่งจะเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป.