น้อมกราบสาธุ หลวงพ่อสุดใจ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี บริจาคปัจจัยให้ รพ ช่วยสู้โควิด

ในช่วงที่มีไวรั สโควิดระบาดไปทั่วโลกแบบนี้ ทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าหากติดไวรัสจะเสี ยชีวิต

และรู้สึกเป็นอันตราย หลายคนกังวลจนจิตตก เเต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าชื่นชมอีกเรื่องที่นำมาฝากกันครับ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เมตตามอบปัจจัยจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ให้แก่โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยรักษาพย าบาลผู้ติดเชื้ อโควิด-19

ขอน้อมกราบโมทนาสาธุการด้วยเศียรเกล้า สาธุ