ประกันสังคมยืนยัน ม.39 40 ขอรับได้เลยเดือนละ5,000

จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการเยีวยาประชาชนหลังประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ ขาดสภาพคล่อง

ล่าสุดทางด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กล่าวถึงประชาชนที่จะได้รับเงินเยียวจากรัฐบาลจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

จากผลกระทบสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนสงสัยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่ส่งเงินประกันเองจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

นายทศพล ยืนยันว่าผู้ประกันตนทั้งมาตรา 39 มาตรา 40 คือ อาชีพอิสละ ลูกจ้างชั่วคราว พ่อค้าแม่ขาย

สามารถยื่นเพื่อขอรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ได้ทั้งหมด

หรือประชาชนผู้ประกันตนแต่ยังส่งเงินไม่ครบ 1 ปี ก็สามารถยื่นรับเงินเยียวยาได้เช่นกัน โดยคาดไว้ว่าจะมีประมาณ 3 ล้านราย หรืออาจมากกว่านั้น

ทั้งนี้ขอให้ทุกคนติดตามรายละเอียดการขอรับสิทธิ์ได้ที่ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com”

ได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 สำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียด

ดังนี้ 1. ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบริษัทนายจ้าง,

ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

3. เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

1 thought on “ประกันสังคมยืนยัน ม.39 40 ขอรับได้เลยเดือนละ5,000

Comments are closed.