บขส.ประกาศหยุดเดินรถระหว่างประเทศ 15 เส้นทาง ตั้งแต่ 25 มี.ค. 63

วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีรายงานว่าบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า

ตามที่รัฐบาลลาวและกัมพูชา ได้ประกาศกำหนดมาตรการเข้าเมือง

โดยปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือ โรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้หยุดการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว

ประกอบด้วย เส้นทางประเทศไทย – สปป.ลาว จำนวน 13 เส้นทาง

และเส้นทางประเทศไทย – กัมพูชา 2 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค.63) เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ ดังนี้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1 thought on “บขส.ประกาศหยุดเดินรถระหว่างประเทศ 15 เส้นทาง ตั้งแต่ 25 มี.ค. 63

Comments are closed.