ร าคาทอง ปรับแล้วปรับอีก

ร าคาทองวันนี้พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประก าศครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด)

เมื่อเวลา 09.22 น. ร าคาคงที่ไ ม่เพิ่มไ ม่ลด และ เวลา 09:41 ปรับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับประก าศร าคาซื้อข ายครั้งสุดท้ ายของวันอังคาร

ที่ตลอดทั้งวันมีการประก าศร าคาทองทั้งหมด 4 รอบ รวมปรับลดลง 150 บ าท

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพุธที่ 28 กรกฎาคม2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,550

รับซื้อบ าทละ 27,439.60

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,050

รับซื้อบ าทละ 27,950

ร าคาทองคำ Spot เช้านี้ปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 1,802 ดอลลาร์

หลังจากร าคาทองคำโคเม็กซ์ปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่ านมาลดลงเล็กน้อย 60 เซนต์ สู่บริเวณ 1,799.8 ดอลลาร์

เนื่องมาจากได้รับแร งหนุนจากการอ่อนค่ าของสกุลเงิ นดอลลาร์สหรั ฐ

ในขณะที่ตลาดจับต าผลการประชุมคณะกร รมการ FOMC ของธนาคารกลางสหรั ฐ (เฟด) ในช่วงดึกวันนี้ต ามเวลาไทย

ร าคาทองคําฮ่องกงเปิ ดตลาดเช้านี้เพิ่มขึ้น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,700 ดอลลาร์ฮ่องกง

ขอบคุณที่มา news.in.th

อ่านเพิ่มเติม