สรุปวันโอนเงิ นช่วยเหลือ

โฆษกประกันสังคม เผย ไทม์ไลน์ การโอนจ่ ายเงิ นเยี ยวย า 2,500 – 5,000บ าท

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด เริ่ม 6 ส.ค. – 15 ส.ค. นี้

กลุ่ม ม.33 ลูกจ้ าง-นายจ้ าง 10 จังหวัด โอนพร้อมกัน 6 ส.ค.นี้

กลุ่ม ม.33 ลูกจ้ าง-นายจ้ าง 3 จังหวัด(อยุธย า ฉะเชิงเทร า ชลบุรี) โอนพร้อมกัน 15 ส.ค.นี้

กลุ่ม ม. 39 , ม. 40

กลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์

คาดว่าโอนเงิ นช่วง 6-15 ส.ค. * (กลุ่มนี้รอสรุปอีกครั้งเนื่องจากต้องดูจำนวนผู้สมัครเพิ่มเติม)

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ที่ยังไ ม่ได้ลงทะเบี ยนรับเงิ นเยี ยวย า (เข้าเกณฑ์ 13 จังหวัด 9 กลุ่มอาชีพ)

รีบลงทะเบี ยนเข้าสู่ระบบ ม.40 ด่วน

โดยจะได้รับเยี ยวย า 5,000 บ าท (1เดือน)(ภายในเดือน ก.ค. 64)

สำหรับการลงทะเบี ยน ม.40 ไ ม่มีผลต่อสิทธิ์บัตรทอง และบัตรค นจน

ข้อมูลจาก :ฐานเศรษฐกิจ

ธนาคารอื่นๆ

.

.

.

.

.

ขอบคุณ ที่นี่แปดริ้ว

อ่านเพิ่มเติม