เสาไฟโผล่กลางถนน หั กรถหลบแทบไ ม่ทัน

จากมีชาวบ้ านถ่ายภาพร้องสื่อโซเซียล ที่ปร ากฎมีเสาไฟฟ้าอยู่บริเวณทางโค้งกลางถนน

กลายเป็นกระแสวิพ ากษ์วิจ ารณ์ในโลกออนไลน์

ภายในซอยประชาร่วมใจ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บ างเสาธง จ.สมุทรปร าการ

โดยพบถนนล าดย างที่เพิ่ง มีการก่อสร้างขย ายถนนและปรับปรุงผิวจราจรลาดย างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในซอยประชาร่วมใจ

ถนนเลียบคลองบ างนา เป็นโครงการก่อสร้ างขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตรยาว 580 เมตร

บริเวณทางโค้งพบมีเสาไฟฟ้าขวางกลางถนนจริงตามที่เป็นประเด็นในโซเชียล

ด้านผู้ใช้เส้นทางกล่าวว่า ตนใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ

ตนมองว่าเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางถนนเกินไป และจุดนี้เป็นโค้งหักศอก

ในเวลากลางคืนหากไ ม่สังเ กต หรือคนที่ไ ม่ชำน าญเส้นทางมาเร็วๆต้องหักหลบกระทันหัน

ส่วนด้านชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในซอยนี้ต้องใช้เส้นทางนี้ทุกวัน

กล่าวว่าเสาไฟฟ้าเดิมอยู่มานานแล้ว ซึ่งมีการขยายถนนออกทำให้เสาไฟต้นนี้มาอยู่กลางถนน

ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ได้พบกับเจ้าหน้ าที่การไฟฟ้าซึ่งมาแจกประกาศดับไฟให้กับประชาชน

เกี่ยวกับการย้ ายเสาไฟฟ้าที่อยู่กลางถนนเส้นนี้

เมื่อการไฟฟ้าฯทร าบข่าวก็จะรีบดำเนินการย้ ายให้ก่อนเป็นกรณีเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่ามีจำนวน 1 ต้นที่กีดขวางการจราจร

โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเข้าดำเนินการย้ ายเส าไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 นี้

โดยจะใช้เวลาตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึงเวลา 15:00 น. จึงจะแล้วเสร็จ

อ่านเพิ่มเติม