มาครบ 3ตัวแ ม่น้ำหนึ่ง

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศร างวัลประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564

สำหรับเลขแ ม่น้ำหนึ่งที่มีคนแห่ติ ดต ามกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในครั้งนี้แ ม่น้ำหนึ่งประกาศเลิ กจุดธูปก่อน แต่ก็ได้ให้เลขมาครบ 3 ตัวแล้ว

เริ่มต้นจากปล่อยเลข 4 ออกมาก่อน และตามด้วยเลข 9 ซึ่งแม่น้ำหนึ่งได้ให้ไป2 ตัวแล้ว

และแม่น้ำหนึ่งนั้น ได้ให้แนวทางเพียงแค่ในกลุ่มเท่านั้น ไ ม่ได้แจกในไลฟ์สด

ล่ าสุดได้ปล่อยเลขตัวสุดท้ ายมาแล้วในกลุ่ม ซึ่งก็คือ เลข 0 นั่นเอง รวมกันเป็น 409

แนวทางที่แ ม่น้ำหนึ่งได้ให้ไว้ในกลุ่ม

ภาพจาก แม่น้ำหนึ่ง

ภาพจาก แม่น้ำหนึ่ง

เลขทั้งหมดที่ทางทีมงานได้นำเสนอไปนั้น เป็นเพียงแค่แนวทางของแ ม่น้ำหนึ่งเท่านั้นนะคะ

ภาพจาก แม่น้ำหนึ่ง

ภาพจาก แม่น้ำหนึ่ง

ขอบคุณ แม่น้ำหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม