กดเข้าไปทีเดียวหมดตัว

นายวันดี สาโม้ อายุ 55 ปี ชาว ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภั ยบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองขอนแก่น เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 ที่ผ่ านมา

มีคนส่งข้อความมายังโทรศัพท์มือถือทางแอปพลิเคชันไลน์

ว่าเป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์กู้เ งิน 300,000 บ าท แรกๆ ไ ม่สนใจอะไร

แม้จะต้องการเงิ นมาซ่ อมแซมบ้ านแม่ที่ อ.ภูเวียง เนื่องจากเกรงจะถูกหล อก

แต่ไ ม่นานก็มีข้อความส่งมาอีกครั้ง จึงทักกลับไป ซึ่งอีกฝ่ ายพย าย ามส่งข้อความกลับมาให้กรอกร ายละเอี ยด

จากนั้นวันที่ 5 ก.ค.64 แจ้งกลับมาว่าได้รับอนุมัติตามวงเ งินกู้ 50,000 บ าทดอกเบี้ยร้อยละ 2 ผ่อนเดือนละ 1,200 บ าท ระยะเวลา 24 เดือน

แต่ต้องโอนเ งิน 2,000 บ าท เป็นค่ าลงทะเบี ยน เมื่อโอนแล้วแจ้งกลับมาว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ

ต่อมาวันที่ 16 ก.ค. 64 ก็แจ้งกลับมาว่าต้องโอนเงิ นเพิ่มอีก 3,000 บ าท เป็นค่ าเอกส าร

จึงหลงเชื่ อโอนไปอีก และในวันเดียวกันนั้นมิจฉาชี พได้หล อกอีกว่า

ตอนนี้เงิ นกู้พร้อมโอนแล้วแต่ต้องชำระเงิ นผ่อนงวดแรกและค่ าโอนรวม 2,000 บ าท

พร้อมบอกว่าอีก 10 นาที จะโอนเงิ นกู้ให้ และให้รหัสมากดเ งิน ตนไปกดเงิ นพบว่าไ ม่มีเงิ นเข้าบัญชี

พย าย ามติ ดต่อกลับไปแต่ไ ม่สามารถติ ดต่อได้ จึงรู้ว่าน่ าจะถูกหลอก

นายวันดีฯ เล่าอีกว่า หลังจากที่ไ ม่ได้รับเงิ นและติ ดต่ออีกฝ่ายไ ม่ได้ ก็พย าย ามติ ดต่อกลับไป ผ่านไป 2 สัปดาห์เงิ นใช้จ่ ายไ ม่มี

เหลือเงิ นในบัญชีเหลือเพียง 6 บ าท รวมถึงค่ าห้องพักก็ค้ างจ่ าย จนเจ้าของห้องพักนำกุญแจมาล็อกห้อง

ต้องขับรถจักรย านยนต์ไปกลับขอนแก่น-อ.ภูเวียง ระยะทางเกือบ 200 กิโลเมตร ตอนนี้ลำบ ากมาก

จากนั้นจึงได้นำหลักฐานแจ้งความที่ สภ.เมืองขอนแก่น

โดยตำรวจรับเรื่องและสอบสวนเบื้องต้น ต่อมาก็ได้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น

พร้อมกับเข้าร้ องสื่อเนื่องจากตอนนี้เดื อดร้ อนจริงๆ

ขอบคุณที่มา siamnews

อ่านเพิ่มเติม