สาวอุดรกลับบ้ านไ ม่ได้พ่อแม่ไ ล่ไ ม่ต้อนรับ

16 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ที่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีเรื่องร าวของหญิ งส าวร ายหนึ่งอายุ 43 ปี

ถูกพ่อแ ม่ไ ล่พ้นบ้ านเพราะเรื่องติ ดcv แม้สาวร ายนี้จะรักษาcv หายแล้วก็ต ามแต่พ่อและแ ม่แท้ๆ

และญาติพี่น้องไ ม่ยอมให้เข้าบ้ านแถมไ ล่พ้นบ้ านให้ไปไกลๆ

ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายวีระพล รักเสมอวงษ์ แอดมินเพจ บ้ านดุงอัพเดท Bandung Update

จิตอาสาช่ วยชาวบ้ านติ ดcv และเป็นจิตอาสาที่ช่วยหญิ งส าวคนนี้

หลังจากต้องระห กระเหิ นนอนตามสถานีตำรวจ และ บขส.มานานกว่า 3 วัน

พร้อมกับได้พาไปทำบัตรประชาชนใบใ หม่หลังจากใบเก่าได้ห ายไป และได้พาตัวมาพักที่บ้ านสวนเพื่อรอเดินทางไปยัง จ.ภูเก็ต ในเร็ววันนี้

น.ส.ส้ม (นามสมมติ) อายุ 43 ปี เปิ ดเผยว่า แต่ก่อนตนเองทำงานเป็นแคชเชียร์ที่บ าร์ใน จ.ภูเก็ต

เมื่อต้นเดือนได้เดินทางกลับมาบ้ านที่ จ.อุดรธานี โดยนั่งรถทัวร์โดยส ารมาลงที่กรุงเทพฯ

จากนั้นได้ต่อรถมาที่ จ.อุดรธานี พอมาถึงก็มากักตัวที่บ้ านสันติสุขที่ อ.บ้านดุง เป็นเวลา 14 วัน

และจากการตรวจหา เ ชื้ อ ก็พบว่าติ ดcvรักษาตัวที่ รพ.สมเด็จพระยุพร าช อ.บ้านดุง 2 วัน

จากนั้นไปรักษาตัวต่อที่สามพร้าวตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 จนถึงวันที่ 29 ก.ค.64

เมื่อหายแล้วทางแพทย์ได้ออกใบรับรองแพทย์ว่าหายเป็นปกติแล้วก็เดินทางกลับมาบ้ านที่ อ.บ้านดุง

ยังไ ม่พอไปกักตัวที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งอีก 14 วันเพื่อความสบ ายใจโดยมีกำนันฯ ต.บ้านดุง จัดสถานที่ให้

พอกักตัวครบแล้วก็ดีใจเดินทางกลับบ้ าน ไปบ้ านที่หมู่บ้ านแห่งหนึ่งใน ต.บ้านดุง เพื่อไปพบหน้ าพ่อและแ ม่

แต่ปรากฏว่าพอไปถึงพ่อกับแ ม่กับไ ล่ตนเองโดยบอกว่า “มึ งไปไกลๆ มึ งติ ด cv แม้จะรักษาหายก็ต าม บ้ านนี้มีลูกๆ หลานๆ อีกหลายคน”

เมื่อได้ยินพ่อกับแ ม่พูดอย่ างนั้น ตนเองจนสะอึกพูดอะไรไ ม่ออก ได้แต่ร้ องไห้ออกมาจากบ้ าน

แต่ก่อนออกมาก็พย าย ามพูดให้ทุกคนเข้าใจว่า รักษาห ายแล้วพร้อมกับใบรับรองแพทย์ให้ดูแต่ไ ม่มีใครกล้าเข้าใกล้

ตนเองจึงต้องเดินออกจากบ้ านแล้วมานอน บขส.บ้ าง สถานี ตร.บ้ านดุงบ้ าง คิดแล้วช้ำใจ

จะไ ม่ขอเข้าบ้ านอีกแล้ว ไปก็โดนด่ าไม่มีใครต้อนรับ ขอกลับไปภูเก็ต โดย น.ส.ส้มพูดไปเช็ ดน้ำต าไป

นายวีระพล รักเสมอวงษ์ แอดมินเพจ บ้ านดุงอัพเดท Bandung Update และเป็นจิตอาสาที่ช่วยหญิ งส าวคนนี้ เปิ ดเผยว่า

ตนเองเพิ่งกลับจากเดินทางไปรับชาวบ้ านจากกรุงเทพฯ มาถึงอุดรเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้รับแจ้งจากตร.ว่ามีหญิ งส าวรักษาcvหายแล้ว

แต่พ่อแ ม่และญาติพี่น้องไ ม่ให้เข้าบ้ านมาแล้ว 3 วัน มานอนที่ บขส. และ สภ.บ้ านดุงบ้ าง

และวันนี้ทราบว่าจะไปขอนอนที่วัดฯ จึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้ านโนนกกบ าก

ก็พบหญิ งคนนี้ไปขอนอนที่วัดกับเจ้าอาวาส แต่เมื่อชาวบ้ านทร าบข่าวว่าเคยติ ดcvมาก็เลยเป็นห่ วง ตนเองจึงอาสาให้มานอนที่บ้ านสวน

ต่อมาทร าบว่า สาวคนนี้ทำบัตรประชาชนห ายด้วย ก็เลยพาไปทำบัตรประชาชนใ หม่

ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายอำเภอบ้านดุงและปลัดอำเภอ จนได้บัตรประชาชนใ หม่

และทางสามีที่อยู่ภูเก็ตก็โทรมาบอกว่า ขอให้ผมช่วยเขาหน่อยเพราะพ่อแ ม่ไ ล่พ้นจากบ้ าน

ตนเองก็ยินดี ย ามนี้ต้องช่วยกัน ตอนนี้ให้มานอนที่บ้ านสวนไปก่อน

และเห็นทางสามีบอกว่าจะส่งเงิ นมาให้อีก 2 วันเพื่อเป็นค่ ารถให้ภรรย ากลับไปที่ภูเก็ต

ช่วงนี้ก็ให้นอนที่บ้ านสวนตนเองก่อน และภายใน 2 วันนี้ตนเองจะเดินทางไป

กทม.รับผู้ป่ วยcvกลับมารักษา ก็จะอาสาพาไปส่งภูเก็ตด้วย

อ่านเพิ่มเติม