ใครใช้ธนาคารนี้ เงิ นหายจากบัญชี 2วัน ยังไ ม่ได้คืน

จากกรณีเกิ ดปัญห าระบบ ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB;ล่ ม ทำให้ผู้ที่ทำธุรกร รมทางการเ งิน

โดยการโอนเงิ นต่ างธนาคารผ่ านแอพ เงิ นหายออกจากบัญชี แต่บัญชีปลายทางกลับไ ม่ได้รับ

ขณะที่บ างคน ทำธุรกร รมทางการเ งิน ผ่านตู้ ATM ด้วยการกดเงิ นสด

เงิ นกลับไ ม่ออก แต่เงิ นในบัญชีหายไป ซึ่งปัญห าเกิ ดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.2564

ซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ชี้แจงผ่ านเพจ SCB Thailand

ระบุว่า จากกรณีที่ลู กค้าได้ทำการโอนเงิ นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

แล้วปลายทางไ ม่ได้รับนั้น ขณะนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อคืนเงิ นเข้าบัญชีลู กค้า ซึ่งได้ดําเนินการคืนสําเร็จแล้วส่วนหนึ่ง

แต่เนื่องจากมีธุรกร รมเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ไ ม่สามารถคืนเงินให้ครบทุกท่ านได้ในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 1 กันย ายน 2564

จึงขอแจ้งอัปเดตเวลาการคืนเงิ นใ หม่เป็นภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 2 กันย ายน 2564 ธนาคารขออภั ยเป็นอย่ างสูงในความไ ม่สะดวกครั้งนี้

จากการชี้แจงดังกล่าว ส่งผลให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น

โดยไ ม่พอใจกับระบบของธนาคารเป็นอย่ างมาก เนื่องจากผ่ านมาแล้ว 2 วัน ระบบยังไ ม่ได้รับการแก้ไข

และ บางส่วนยังไ ม่ได้รับเงิ นคืน ซึ่งพบว่า มีเงิ นหายไปจากบัญชี จำนวนหลายร าย

ที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จะต้องรับผิ ดชอบ โอนเงิ นคืนให้กับลู กค้า

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ขอบคุณ SCB Thailand และ siamnews

อ่านเพิ่มเติม