งว ดนี้มาไว แ ม่น้ำหนึ่ง

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 หลังจากรู้ผลว่าร างวัลเลขท้ าย 2 ตัว

สล ากกินแบ่งรั ฐบ าลง วดประจำวันที่ 1 กันย ายน 64 ออก 79 แม่น้ำหนึ่ง หรือ น.ส. ภิรดา ธนโชติจินดา เจ้าแม่วงการเลขเ ด็ ด ก็ได้ไลฟ์ผ่ านเฟซบุ๊ก

แม่น้ำหนึ่ง Namnueng ระบุว่า งว ดนี้เลขเข้า 79 ร างวัลเลขท้ าย 2 ตัว ก่อนห วยออก ตนเองได้ขอพรกับปู่และพูดไปแล้วว่า

หากง วดนี้เลขเข้า จะหยุดจุดธูป 3 งวด พร้อมขอโท ษทุกคนที่ติ ดต าม แต่ก็บอกว่าจะมีแนวทางให้เหมือนเดิม เพื่อให้ทุกคนนำไปซื้อลอตเตอรี่

พร้อมโพสต์เฟซบุ๊กเพิ่มเติมด้วยว่า ของดจุดธูป 3 งว ดนะคะ หนึ่งจะไปถือศีล 7 วัน ขอโท ษคนที่ตาม

และคนที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดด้วยนะคะ แต่หนึ่งขอพรปู่ไว้แบบนี้

ลั่นวาจาไว้แล้วก็จะทำให้ได้ คนที่ถูกคนที่ได้ดีใจด้วยนะคะ ใครไ ม่ได้ก็ขออภั ยด้วยนะคะ 3 งว ด

ที่หยุดนี้ ฟา ดกันให้หนักๆ เลยค่ะ ใครปังเอาลอตเตอรี่มาโชว์ทีนะคะ ตามที่ได้เสนอไปแล้วนั้น

ปรากฏว่า บรรดาแฟนคลับตัวยง แห่กันเข้ามาโมทนาสาธุ ไปกับแม่น้ำหนึ่งกันยกใหญ่ ที่จะไปเข้าวัดถือศีลทำบุญ

ขอให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญกันด้วย แต่อีกด้านหนึ่ง ปรากฏว่า มี ค อ ห ว ย จำนวนไ ม่น้อย

บอกว่า แม้ แม่น้ำหนึ่ง จะจุดธูปให้เลขเ ด็ ด แต่ก็หาซื้อไม่ได้เลยซัก ง ว ด ทำให้วงการหวย ปั่ น ป่ ว น ไปหมด ออกอาการเซ็ง

เข้ามาต่อว่าต่อขานกันใหญ่ เพราะก็มีที่บางง วดให้เลขไ ม่ถูก แต่เจ้ามือก็อั้ นหมดทุกตัว

หาซื้อ ไม่ได้เลย รวมถึงลอตเตอรี่ที่ก็ร าคาแพงมากขึ้น เพราะถือว่าเป็นเลขเ ด็ ด เลขดัง ข้อความบางส่วนระบุว่า

จริงๆไปถือศีลย าวเลยก็ดีนะ ไ ม่ต้องมาจุดธูปแล้ว พักไปตลอดเลยก็ได้

ทุกวันนี้ไ ม่มีตัวจะ แ ท งอยู่แล้ว อั้นทุกตัว เธอควรพักไปเลยก็ได้นะ จะซื้อตัวไหนก็ไ ม่ได้ซื้อ เลิกไปเลย ทำให้เสี ยระบบหมด

ขณะที่ความเคลื่อนไหว บนเพจเฟซบุ๊ก แ ม่น้ำหนึ่ง Namnueng วันนี้ ได้ตระเวนไปทำบุญ

โดยระบุข้อความว่า รวมยอดบุญเป็นเงิ นจำนวน 531,024 บ าทนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่ านด้วยนะคะ

บุญที่ลูกได้กระทำในครั้งนี้ ขอให้ลูก และลูกเพจทุกท่ านที่ได้บูชา สุขภาพ ร่ า ง ก า ย แข็งแรง ร่ำรวยทรัพย์สิน มั่งมีเงินทอง

คิดสิ่งใดสมดั่งปรารถนาทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ รวมถึงแจ้งเตือนเพจปล อม ที่มีเยอะมาก

โดยระบุข้อความว่า ด้วยความเป็นห่วง โปรดสังเ กต ใช้งานหลักมีที่นี่ ที่เดียวเท่านั้น

แ ม่น้ำหนึ่ง

นอกจากนี้คือไ ม่ใช่ของเรา โปรดระวังด้วยนะ #ขอความร่วมมือ หากพบเจอเพจปล อม ลอกเรียนแบบโปรดช่วยร ายงานให้เร าด้วย

แจ้งก่อนน๊า เร าใช้ที่นี่เป็นหลัก หากพบเจอที่อื่น แจ้งให้ทร าบว่า ไ ม่ใช่เร า อย่ าหลงเชื่อ

โปรดสังเกต ยอดติ ดต าม ยอดถูกใจ และสังเกต เ นื้ อหา ก็รอดูว่า แม่น้ำหนึ่ง จะว่าอย่ างไร กับกระแสอาการเซ็ งคร าวนี้

ภาพจาก เลขเด็ด เลขมาแร ง เลขดัง สลาก๕ภาค

แถมล่าสุดพบว่าแ ม่น้ำหนึ่งบอกเลขที่ชอบอีกแล้ว 16 กันย ายน 64

ภาพจาก เลขเด็ด เลขมาแรง เลขดัง สลาก๕ภาค

ขอบคุณเฟซบุ๊ก แม่น้ำหนึ่ง Namnueng

อ่านเพิ่มเติม