เผยสถิติห วยออก10ปี

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล ประจำวันที่ 16 ธ.ค.64

บรรดานักเสี่ ยงโช คต่ างพาสำรวจเลขดี เลขเ ด็ด เพื่อนำไปลุ้นร างวัล

ล่ าสุดทางเร าจะพาไปส่องสถิติห วยออกวันที่ 16 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี เลขมงคลโ ผล่เพียบ

วันที่ 16 ธ.ค. 2563

ร างวัลที่ 1 คือ 201303

เลขท้ าย 2 ตัว 70

เลขหน้ า 3 ตัว 828, 377

เลขท้ าย 3 ตัว 517, 072

วันที่ 16 ธ.ค. 2562

ร างวัลที่ 1 คือ 529924

เลขท้ าย 2 ตัว 97

เลขหน้ า 3 ตัว 043, 138

เลขท้ าย 3 ตัว 665, 555

วันที่ 16 ธ.ค. 2561

ร างวัลที่ 1 คือ 356564

เลขท้ าย 2 ตัว 62

เลขหน้ า 3 ตัว 480, 948

เลขท้ าย 3 ตัว 369, 297

วันที่ 16 ธ.ค. 2560

ร างวัลที่ 1 คือ 955596

เลขท้ าย 2 ตัว 89

เลขหน้ า 3 ตัว 616, 836

เลขท้ าย 3 ตัว 290, 938

วันที่ 16 ธ.ค. 2559

ร างวัลที่ 1 คือ 435286

เลขท้ าย 2 ตัว 35

เลขหน้ า 3 ตัว 596, 366

เลขท้ าย 3 ตัว 716, 199

วันที่ 17 ธ.ค. 2558

ร างวัลที่ 1 คือ 930255

เลขท้ าย 2 ตัว 08

เลขหน้ า 3 ตัว 140, 250

เลขท้ าย 3 ตัว 094, 638

วันที่ 16 ธ.ค. 2557

ร างวัลที่ 1 คือ 948354

เลขท้ าย 2 ตัว 90

เลขท้ าย 3 ตัว 080, 763, 775, 901

วันที่ 16 ธ.ค. 2556

ร างวัลที่ 1 คือ 341767

เลขท้ าย 2 ตัว 79

เลขท้ าย 3 ตัว 111, 228, 742, 826

วันที่ 16 ธ.ค. 2555

ร างวัลที่ 1 คือ 529524

เลขท้ าย 2 ตัว 72

เลขท้ าย 3 ตัว 734, 745, 778, 008

วันที่ 16 ธ.ค. 2554

ร างวัลที่ 1 คือ 884178

เลขท้ าย 2 ตัว 21

เลขท้ าย 3 ตัว 784, 235, 651, 295

อย่ างไรก็ต าม สำหรับใครที่ยังไ ม่มีเลขที่สามารถเลือกเลขจากสถิติไปลุ้นโชคกันได้เลยจ้า

อ่านเพิ่มเติม