ปลูกไว้ก็มีประโยชน์นะ

ย า ย ปลูกไว้ก็มีประโยชน์นะ

ปลูกไว้ต้นเดียวที่จุดนี้ ข้างกำแพงบ้าน

มีเพื่อนบ้านไม่ห วั ง ดี

ย า ย ได้กลับบ้านแล้ว

เจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้

อ่านเพิ่มเติม