หมอมนูญ ออกมาพูดแล้ว

หมอมนูญ ชี้ โอมิครอนเก่งกว่าเดิม หลบภูมิเก่งด้วย แต่ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดี ช่วงนี้อัตราเพิ่มขึ้นสูงมาก

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์

อ่านเพิ่มเติม