เสานิรภัยสอดไส้ไม้ไผ่

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

แขวงทางหลวงน่านเร่งเปลี่ยนเสานิรภัย หลังเจอดราม่าสอดไส้ไม้ไผ่ข้างใน ยันไม่มีทุจ ริต เป็นเสาย างพาราที่ยืดหยุ่นไม่แข็งเท่าซีเมนต์

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่ 1 น่าน ได้เร่งนำเสานิรภัยไปเปลี่ยนเสาที่หักโค่นและเสี ยห ายบนเส้นทางหลวงหมายเลข 1168 น่าน- แม่จริม กิโลเมตรที่ 11-14 หลังมีการดราม่าว่าเป็นที่ไม่แข็งแรงและมีการสอดไส้ไม้ผ่าข้างในทำนองว่าอาจมีการทุจ ริตหรือไม่ ซึ่งบ่ายวันนี้ (5 พ.ค.65) นายนิรันดร์ ครองงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 1 น่าน ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบเสาหักโค่นเนื่องจากถูกแรงกระแทกและบางต้นถูกไฟไหม้จนสีที่ทาและเครื่องหมายสะท้อนแสงถูกทำล าย จึงเปลี่ยนต้นใหม่และบางต้นสามารถทาสีเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้

นายนิรันดร์ ชี้แจงว่า ตามนโยบายรั ฐบาลต้องการช่ว ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงให้เปลี่ยนเสานิรภัยที่ติดตั้งข้างถนนทางหลวงจากเสาแท่งปูนซิเมนต์เป็นเสาที่ทำด้วยย างพารา ในจังหวัดน่านดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 จำนวน 2086 ต้น ตกราคาต้นละ 2,050 บาท แทนเสาแท่งปูนซิเมนต์ที่หมดอายุการใช้งาน แต่ละต้นจะมีความสูง 140 เซนติเมตร หรือ 1.40 เมตร อายุการใช้งาน 3-4 ปี เวลาติดตั้งต้องใช้ไม้ผ่าสอดเข้าข้างในจะทำให้มั่นคงและสะดวกในการวัดระดับให้ตรงได้ เสาย างพาราตอนแรกๆ จะอ่อนยืดหยุ่นได้

นอกจากเป็นการช่วยเกษตรกรชาวสงวนย างพาราแล้วยังจะเป็นการเซฟชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุชนจะทำให้ปลอดภัยมากกว่าเสาแท่งปูน ที่สำคัญเสานิรภัยข้างทางติดตั้งไว้เพื่อการสะท้อนแสงหรือบอกแนวขอบถนนป้องกันอุบั ติเห ตุตกถนนโดยเฉพาะตอนกลางคืน แต่อาจจะมีปั ญหาถูกไฟป่าไหม้ได้หากติดตั้งพื้นที่ป่าที่มีไฟป่าประจำและขอยืนยันว่าไม่มีการทุจ ริตแน่นอน ที่ใส่สอดไส้ไม้ไผ่เพื่อให้มั่นคงไม่โยกเยกและสะดวกต่อการติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น ได้ติดตั้งทั้งหมดแล้วและปีต่อไปยังไม่มีนโยบายว่าจะให้เปลี่ยนเป็นเสาย างพาราอีกหรือไม่

ด้านชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนางสาวปัณยา สิทธิโอสถ ชาวบ้านบ้างแหตหนองบัว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าได้กล่าวว่า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ถนนเพราะยืดหยุ่นเวลาเกิดอุบั ติเหตุจะช่วยเซฟได้มากกว่าเสาแท่งปูนซิเมนต์ ส่วนการจะมีการทุจ ริตหรือไม่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม