หนุ่มเตรียมใช้กล้วยด่ าง เป็นสิ นสอดแต่งเจ้ าส าว

เรียกได้ว่ากระแสกล้วยด่ าง ยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มรักต้นกล้วย

ซึ่งบ างสายพันธุ์มีมูลค่ าสูงหลายล้านเลยทีเดียว ล่าสุดวันที่ 19 พ.ย.2564

ที่บ้ านหลังหนึ่งใน ต.บ้ านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ซึ่งเป็นบ้ านของ นายปัณณพัฒน์ เตชสิทธิ์ธนภร หัวหน้าสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

จังหวัดสกลนคร และนางสาวปนัดดา กันภัย แม่ค้ าลอตเตอรี่ทั้งปลีกและส่ง

หลังทร าบว่า ทั้งสองคนมีกำหนดการจะเข้าสู่ประตูวิวาห์ในวันที่ 29 พ.ย.นี้

ที่สำคัญทั้งสองคนเป็นผู้ชอบไม้ด่างและบอนสี จึงจะใช้กล้วยด่างแดงอินโด

มูลค่ าต้นละ 2 ล้าน เป็นสินสอด ร่วมกับเงิ นสด 5 แสนบ าท ทองรูปพรรณ 3 บ าท รวมสินสอดทั้งหมดเกือบ 3 ล้านบ าท

โดยบรรย ากาศภายในบริเวณบ้ าน มีท่อปลูกบอนสี และกล้วยด่างเป็นจำนวนมาก

มีกรงสำหรับปลูกกล้วยด่างแดงอินโด กล้วยฟลอริด้าร าค าแพงอยู่ภายใน

ปิดกุญแจแน่นหนา พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 20 ตัว

นายปัณณพัฒน์ เปิดเผยว่า ตนจะเข้าพิธีวิวาห์ในวันที่ 29 พ.ย. นี้

ส่วนสาเหตุที่ใช้ไม้ด่างเป็นสินสอดนั้น เนื่องจากเร าทั้งคู่ชื่นชอบกล้วยด่างเหมือนกัน

เงิ นค่ าสินสอดที่เตรียมไว้ ก็นำมาลงทุนกับกล้วยด่างและบอนสี

จึงคุยกันว่าจะใช้กล้วยด่างแดงอินโด ที่ซื้อมาในร าค าต้นละ 6 แสน

ปัจจุบันโตแล้วและแตกหน่อออกมา 5 หน่อ มูลค่ าทั้งแม่ทั้งลูก ต้นละ 2 ล้าน

พร้อมเงิ นสด 5 แสนบ าท ทองรูปพรรณอีก 3 บ าท เป็นค่ าสินสอด ซึ่งครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เห็นดีด้วย

ด้าน นางสาวปนัดดา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่พี่เขาให้กล้วยด่างแดงอินโดมาเป็นสินสอด นอกจากเงิ นและทอง

เพร าะปกติเร าก็ชอบอยู่แล้ว กล้วยด่างร าค า 2 ล้าน

ออกลูกมาไม่น้อยกว่า 30 หน่อ หากตีเป็นร าค าหน่อละ 2 แสน คูณ 30 ก็เป็นเงิ นจำนวนมากอยู่

ข้อมุลsiamstreet

อ่านเพิ่มเติม