ร าค าทองวันนี้ ลุ้นแตะ 30000 บ าท

ร าค าทองคำประจำวันที่ 22 พ.ย.2564 คงที่ เทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 29,250 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ

สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.28 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,650 บ าท

ขายออก 28,750 บ าท ตามประกาศครั้งล่าสุด ร าค าทองรูปพรรณ

รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,136.96 บ าท ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 29,250 บ าท ทั้งนี้

ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,846.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 22 พ.ย.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

•รับซื้อ บ าทละ 28,650 บ าท

•ขายออก บ าทละ 28,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

•รับซื้อ บ าทละ 28,136.96 บ าท

•ขายออก บ าทละ 29,250 บ าท

ข้อมูลkhaosod.

อ่านเพิ่มเติม