หนาวหนัก อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา

“เหนือ-อีสาน” อากาศเย็นถึงหนาว-มีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาฯ “ยอดดอย-ยอดภู”

หนาวถึงหนาวจัด “กลาง-ตะวันออก” อากาศเย็น-มีลมแรง อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ

“ใต้” ฝนลดลง-ตอนบนอากาศเย็น-ลมแรง ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรง จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส

สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ

เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละออง/หมอกควันบริเวณประเทศไทยและกรุงเทพมหานครในระยะนี้ยังมีน้อย

เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังแรง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

ข้อมูลthairath

อ่านเพิ่มเติม